About

Autor je anti-egalitarni, anti-socijalist, sa cilindrom na glavi i monoklom na oku.

Kontakt: kapetanindustrije@gmail.com

 478(Stvarna slika autora)
      
Advertisements